Thứ Năm , 18 Tháng Một 2018
TIN HOT
Bạn muốn biết, cung Mệnh nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

Bạn muốn biết, cung Mệnh nằm đâu trên khuôn mặt bạn?

Cung Mệnh là một trong 12 cung. Cung Mệnh nằm ở giừa 2 lông mày, trên sống mũi. Một người có sắc da tươi sáng, tựa như gương thưòng là người có học vấn uyên thâm. Một người có Sơn căn bằng đầy đặn, người đó sẽ không chỉ có phúc mà còn được trường thọ. Một người có bộ vị Thổ tinh cao thẳng mà còn phù trợ hưóng vể Tài tinh, 2 mắt cũng trắng đen rõ ràng, người đó sẽ có tiền tài đầy đủ.

Một người có trán xuất hiện đường vân hình chữ “xuyên” lại gặp được cung Dịch mã, người đó được phú quý. Nhưng nếu trán thấp lõm cuộc sống nghèo khó. 2 lông mày giao nhau là tướng hạ tiện, người có tướng mặt như thế thường phải rời xa quê hương, lại khắc hại vợ. Người có trán hẹp, lông mày rối loạn tất sẽ phá hại gia tài, cuộc sống càng ngày càng trở nên nghèo khó.

Từng có sách chép rằng: Vị trí của cung Mệnh ở giữa của 2 lông mày, nếu màu sắc rất tươi sáng rạng rỡ, người đó sẽ có học vấn, nếu mò tối lại có đường vân, cơ nghiệp của tổ tông sẽ bị ngưòi này phá hoại.

Trong Mệnh cung luận có nói: Người có An đường tươi sáng, tuổi thọ dài. Người có cặp lông mày nối liền nhau thường vận mệnh chẳng thể dài lâu. Nếu người có lông mày tựa như kim treo tất sẽ khắc hại vợ con. Bộ vị Ngũ nhạc không mò’ tôi, người có đường vân chữ “xuyên” tất là tướng của quý nhân.

Người có Ngũ nhạc ngay ngắn, tươi sáng, mọi việc đều thuận lợi, có thể giúp đỡ được bậc quý nhân. Người có khí sắc của cung Mệnh xanh vàng, cuộc đời sẽ luôn bất an, lo lắng. Người có khí sắc đỏ sẽ gặp họa hình thương. Người có khí sắc của cung Mệnh màu trắng, tất sẽ gặp 1 người khác hại. Người có khí sắc của cung Mệnh màu đen thường vận mệnh chẳng thể dài lâu. Người có khí sắc của cung Mệnh trong hồng có vàng, cuộc sống may mắn lại được trường thọ.Number of View :01074

About FlyinDance

“I’m almost never serious, and I’m always too serious. Too deep, too shallow. Too sensitive, too cold hearted. I’m like a collection of paradoxes.” ― Ferdinand de Saussure
Bình Luận
Cơn lốc quà tặng, đồ gia dụng, công nghệ giá rẻ ...